Hevosten kasvatus Suomessa

Suomessa hevosten kasvattaminen on ollut suosittua jo satojen vuosien ajan ja siihen liittyy paljon perinteitä. Koko Suomen hevostalous on ollut kasvatustoiminnan tuloksista riippuvainen, sillä suurin osa maassa käytössä olleista hevosista on kotimaisen tuotannon tulosta. Tälläkin hetkellä hevosia syntyy vuosittain noin 4 000 ja niille on suhteellisen hyvä kysyntä.

Kasvatuksella pitkät perinteet Suomessa

Koska ravit ovat olleet suosituin käyttö hevosille työnteon ohessa, on esimerkiksi suomenhevosen kasvatusta harjoitettu jo yli 100 vuoden ajan. Myös lämminveristen hevosten kasvatus on lähes yhtä pitkään toiminut harrastus, toisin kuin ponien tai ratsuhevosten kanssa, joiden suhteen kasvatustyö on ollut huomattavasti vähäisempää. Tilanne voi kuitenkin muuttua tulevaisuudessa, sillä esimerkiksi ratsuhevosten suosio on kasvanut paljon viimeisen 20 vuoden aikana.

Hevosia kasvatetaan monista syistä

Hevosten kasvatus varsinkin nykyään keskittyy joko omien hevosten tuottamiseen, tai hevosten myyntiin. Omaan käyttöön hevosia kasvattavat eniten harrastetallit, joita on sekä pienistä talleista suuriin kokonaisuuksiin. Kun lähdetään tutkimaan hevosalaan erikoistuneita yrityksiä, niistä suurin osa keskittyy hevosten kasvattamiseen ja tämän suhteen toiminta voi olla äärettömän laajaa. Kuten voidaan jo olettaa, suurin osa kasvatuksesta sijoittuu maaseudulle ja sen ympäristöön, jossa tilaa riittää toiminnan toteuttamiseksi. Raviurheiluun liittyen valmennusta ja muita hevosen houvapalveluita tarjotaan kasvatuksen lisäksi ja tietenkin myös oriasemoita ja siitosasemoita löytyy paljon. Viimeisimpien tilastojen mukaan Suomesta löytyy noin 70 siittolaa tai oriasemaa.

Kasvatuksen tulevaisuus epävarmaa

Koska hevosten kasvattaminen on hyvin haastavaa, liittyy siihen paljon riskejä. Vain pitkäjänteisellä työllä saadaan aikaan hyviä tuloksia ja esimerkiksi jälkipolvien menestyminen ja lopullinen arvo selviää vasta vuosien jälkeen. Taloudellinen voitto on harvoin suurin tähtäin mihin toiminnalla pyritään, juuri näiden riskien takia. Lisäksi kasvattajan käsittelytaidot, hevosten menestymisen lisäksi, ovat niitä asioita, jotka auttavat lisäämään kasvatustoiminnan arvoa. Koska ulkomailta tuominen on muuttunut entistä helpommaksi teknologian ja erilaisten sopimusten ansiosta, voidaan sen olettaa yleistyvän, jonka jälkeen myös kotimaisten hevosten kysyntä ja hinta voi muuttua. Haasteita tulevat olemaan kasvattajille esimerkiksi kysyntään vastaaminen ja myös valmennuksen saaminen samalle tasolle, kuin mitä se ulkomailla on.