Ravihevosen kunnon ylläpitäminen

Jotta hevonen voisi pärjätä raveissa, tulee sen kuntoa pitää yllä monelta kantilta. Hevosen lihasten kasvaminen ja suorituksen parantaminen on haastava asia, mikä vaatii paljon osaamista, jotta parhaat mahdolliset tulokset saadaan irti. Tavoitteellisuus on äärettömän tärkeää, varsinkin jos halutaan pärjätä raveissa ja jotta tuloksia syntyy, tulee harjoituksia pystyä nostamaan aina sitä mukaa, kuin hevonen kehittyy. Tietenkään ei tule lähteä soitellen sotaan ja rikkoa hevosta liian kovilla treeneillä, mutta järkevä asteittainen harjoittelu, sekä lepopäivien muistaminen on avain onnistumiseen.

Peruskuntokausi avaa harjoitukset

Tämän kauden tarkoituksena on luoda pohjaa kestävyydelle, eli hevosen hapenottokykyä ja lihasten, luuston, jänteiden ja nivelten kestävyyttä kasvatetaan. Varsinkin nuorten hevosten kohdalla se on ensisijaisen tärkeää, jotta liikuntaelimistö kehittyy tarpeeksi hyvin. Tavoitteena on ainoastaan perusvoiman ja kestävyyden hankkiminen, eikä tässä vaiheessa vielä kiinnitetä kovinkaan paljon huomiota lajityypillisiin harjoituksiin. Tämän kauden tärkeys tulee aina pitää mielessä, sillä se luo pohjan kaikelle muulle valmennukselle. Peruskuntokausi aloitetaan aina myös jos hevosella on ollut pidempi lepokausi taustalla, mutta kauden pituuteen vaikuttaa se, minkä ikäinen hevonen on kyseessä ja missä kehitysvaiheessa se on. Kun kyseessä on valmis kilpahevonen, voi kausi olla huomattavasti lyhyempi kuin muilla hevosilla ja se toimii joko palauttavana kautena, tai valmistelevana kautena tulevaa kisakautta varten.

Kisakausi lähenee – harjoitukset muuttuvat vaativammiksi

Kun kilpakausi alkaa lähenemään, alkaa tähän valmistautuminen oikein kunnolla. Tämän kauden aikana on tarkoitus keskittyä hevosen lajivalmiuksien kehittämiseen ja treeneihin kuuluu esimerkiksi harjoituskilpailut. Valmennusohjelmaan tulee sisältymään sopivia harjoituksia, joissa rasitustaso on jo korkealla. Tämän takia rasitusten oikeanlainen rytmittäminen on ensisijaisen tärkeää, jotta hevosta ei rasiteta liikaa. Hevosen elimistö, kuten myös ihmisen, vaatii aikaa palautuakseen ja lepoajat on huomioitava tarkasti, jos halutaan että hevonen sopeutuu jatkuvasti kasvavaan rasitukseen. Harjoituksen päämääränä on saada hevonen huippukuntoon kilpailuja varten. Kilpakauden aikana keskittyminen on pelkästään kunnon ylläpitämisessä ja tietenkin hevosen mielen virkistämisessä. On myös tärkeää huomioida, että rasittavan kilpailun jälkeen hevoselle on annettava riittävästi palauttavia jaksoja, jotta kunto pysyy yllä.